Garantija

Mums katram ir savi individuāli paradumi, un mēs katrs savā automobilī pavadām citādu laika daudzumu. Tādēļ mums katram ir arī citādas prasības par automobiļa garantijas nodrošinājumu. Ford piedāvā garantijas risinājumu, kas maksimāli atbilst visām Jūsu vajadzībām.

Visām jaunām pasažieru automašīnām Ford piešķir 3 gadu rūpnīcas garantiju. Jūs iegūstat visaptverošu nodrošinājumu negaidītiem remontu izdevumiem galvenajām automobiļa sastāvdaļām līdz 3 gadiem vai līdz 100 000 km nobraukumam*, turklāt pirmos divus gadus Jūs varat braukt bez nobraukuma ierobežojuma.** Ford komerctransportam turpmāk arī piešķir 3 gadu

Ar Ford 3 gadu garantiju Jūs varat būt drošs, ka Jūsu Ford automobilis ir vislabākajās rokās, jo neviens to nepārzina labāk kā pilnvarots Ford automehāniķis. Jums ir iespēja papildus iegādāties 2 gadu Ford Protect pagarināto garantiju - iegūstot Ford 5 gadu garantiju! Ford Protect pagarinātā garantija jāiegādājas kamēr Jūsu automašīnai vēl ir spēkā Ford divu gadu rūpnīcas noteiktā pamatgarantija.

Vairāk par Ford Protect pagarināto garantiju skatīt sadaļā Pagarinātā garantija (zemāk).

* Attiecīgi, kurš no norādītajiem iestājas pirmais - 3 gadi vai 100 000km nobraukums.

** Pirmos divus gadus Jūs varat braukt bez nobraukuma ierobežojuma, bet, ja beidzoties diviem gadiem ir pārsniegts 100 000km nobraukums, garantija 3 gadiem nav spēkā.

*** Attiecīgi, kurš no norādītajiem iestājas pirmais - 3 gadi vai 100 000km nobraukums. Pirmie divi gadi bez nobraukuma ierobežojuma. Ja, beidzoties diviem gadiem, ir pārsniegts 100 000km nobraukums, garantija 3 gadiem nav spēkā.

Ar Ford 5 gadu garantiju neparedzētu remontdarbu izmaksas neradīs Jums papildus izdevumus. Ford garantija segs izdevumus garantijas remontdarbiem, un Jūs varēsiet turpināt ceļu cik drīz vien iespējams. Ja remonta darbu izmaksas palielināsies garantijas perioda laikā, Jūs to nejutīsiet, jo izmaksas segs Ford 5 gadu rūpnīcas garantija. Ar Ford 5 gadu garantiju Jūs iegūstat nodrošinājumu negaidītiem remontu izdevumiem līdz 5 gadiem vai līdz 100 000 km/150 000 km nobraukumam.*

Ford 5 gadu garantijas priekšrocības varēsiet izmantot arī tad, ja ar Jūsu automašīnu viss būs kārtībā. Neizmantoto Ford 5 gadu garantijas periodu var nodot tālāk jaunajam īpašniekam, ja izlemjat savu automašīnu pārdot, līdz ar to palielinot automašīnas vērtību tālākpārdošanas tirgū. Spēkā esoša Ford 5 gadu garantija ir arī pierādījums, ka Jūsu Ford ir veikti regulāri apkopes darbi un tas ir labā tehniskā stāvoklī.

 • Nekādu neparedzētu izmaksu par remontdarbiem
 • Augstāka tālākpārdošanas vērtība ar tālāk nododamu Ford 5 gadu garantiju
 • Regulāras apkopes, dokumentēts automobiļa stāvoklis un ilgs garantijas periods nozīmē Jūsu auto pievienoto vērtību

*Attiecīgi, kurš no norādītajiem iestājas pirmais - 5 gadi vai Jūsu izvēlētais 100 000 km vai 150 000 km nobraukums.

Ford 5 gadu garantija sniedz ļoti daudz priekšrocību. Ja garantijas darbības laikā materiāla vai ražošanas defekta dēļ salūzt garantijā ietilpstoša sastāvdaļa, mēs segsim visas ar tās labošanu vai nomaiņu saistītās izmaksas, t.i., maksu par darbu un rezerves daļām, ieskaitot PVN.

Ford 5 gadu garantija sedz remonta un nomaiņas izmaksas:

 • Dzinējam
 • Pārnesuma kārbai
 • Katalizatoram (katalītiskajam konvertierim)
 • Priekšējai un aizmugurējai asij
 • Stūres iekārtai
 • Bremžu sistēmai (izņemot normāli dilstošas detaļas: bremžu uzlikas, bremžu diskus, bremžu lokus un bremžu trumuļus)
 • Gaisa kondicionēšanas sistēmai (izņemot kondicioniera gāzi (aukstuma aģentu))
 • Apsildes sistēmai
 • Ford audio sistēmai (ja tā uzstādīta rūpnīcā)
 • Visai elektrības sistēmai kopumā, kā arī dzinēja vadības sistēmai, centrālās atslēgas sistēmai, ABS, elektriski regulējamo sēdekļu sistēmai un elektronisko drošības un komforta sistēmu sastāvdaļām, kas Jūsu Ford automobilī uzstādītas rūpnīcā.
 • Normālu detaļu nodilumu un darbu par šo detaļu nomaiņu (piemēram, bremžu un sajūga detaļām)
 • Bojājumus, kas radušies, ja automobilis bijis atstāts novārtā, veikta tā neatļauta pārbūve, izmantotas neatļautas remonta metodes
 • Automašīnas nepiemērotas izmantošanas gadījumus: dalība sacīkstēs, rallijā u.tml.
 • Automašīnai veiktas neatļautas modifikācijas: nepareizi uzstādītas detaļas un aksesuāri, veikta Ford neoriģinālo rezerves daļu izmantošana, veiktas odometra manipulācijas u.tml.
 • Tehnisko apkopju detaļas
 • Riepas (piemērota riepu ražotāja garantija)
 • Ford rūpnīcas neapstiprinātas un nepiemērotas eļļas, šķidrumu, degvielas piedevu, degvielas, skalošanas un tīrīšanas vielu izmantošanu un lietošanu
 • Ūdens radītus bojājumus (ūdens iekļuve dzinējā, plūdi, nevērīga rīcība u.tml.)
 • Ceļu satiksmes negadījumus, t.sk. gaisa piesārņojumu, vētru, akmens šķembu, skrāpējumu radītos bojājumus

Sīkāku garantijas izklāstu lūdzam skatīt Jūsu automašīnas Tehniskās apkopes grāmatiņā.

Virsbūves apdares un krāsošanas darbu, kā arī rezerves daļu garantijas apraksts apskatāms sadaļā Virsbūves un rezerves daļu garantija (zemāk).

Garantija Image 1

Jūsu automašīnas īpašnieka ceļvedī un Tehniskās apkopes grāmatiņā aprakstīts, kā transportlīdzekli pareizi kopt un lietot. Pareiza ekspluatācija un lietošana nodrošinās pret lieliem remonta izdevumiem, kuri rodas nepareizas lietošanas vai neatbilstošas ekspluatācijas dēļ.

Jums, kā automašīnas īpašniekam, lai saglabātu savu automašīnu vislabākajā stāvoklī un saglabātu automašīnas garantiju, jāveic visas automašīnas tehniskās apkopes un pārbaudes atbilstoši grafikiem un prasībām, kas norādītas automašīnas Tehniskās apkopes grāmatiņā saskaņā ar Ford rūpnīcas noteiktajiem standartiem.

Ford 5 gadu garantija zūd, ja tiek pārkāpts regulāro tehnisko apkopju grafiks par 1500 km vai 30 dienām, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais - pirmo divu garantijas gadu laikā.

Ford 5 gadu garantija zūd, ja tiek pārkāpts regulāro tehnisko apkopju grafiks par 100 km vai 30 dienām, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais - Ford Protect pagarinātās garantijas perioda laikā, proti, pēc pirmajiem 2 garantijas gadiem.

Lai Jūs kā automašīnas īpašnieks vienmēr būtu pārliecināts, ka Jūsu automašīnai visi darbi tiek veikti saskaņā ar Ford rūpnīcas norādījumiem un tiek izmantotas atbilstošās detaļas un šķidrumi, mēs iesakām Jums visas garantijas laikā apmeklēt tikai Ford dīlera servisu.

Automašīnas īpašnieka atbildības skatīt šeit un automašīnas Tehniskās apkopes grāmatiņā.

Ford 5 gadu garantijas cenas apskatāmas sadaļā Pagarinātā garantija (zemāk).

Garantija Image 2

Pieteikt garantijas remonta darbus Jūs varat pie Ford oficiālā dīlera Latvijā - Inchcape Motors Latvia SIA, Skanstes ielā 4a (pretī Arēnai Rīga) Tālr.67303020

Kā arī jebkurš pilnvarotais dīleris var veikt Ford garantijas paredzētos remontdarbus. Visā Eiropā ir vairāk nekā 7000 Pilnvaroto dīleru. Valstis kurās garantija tiek piemērota*:

Albānija, Andora, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Gibraltārs, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Kosova, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Moldova, Melnkalne, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Krievija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Ukraina, Apvienotā Karaliste.

* Minētajās valstīs garantija tiek piemērota pamatgarantijas laikā, proti, pirmajos divos gados, pēc garantijas pirmajiem diviem gadiem Ford Protect pagarinātā garantija tiek piemērota visā Eiropā, bet nav spēkā ārpus Eiropas teritorijas.

KRĀSOJUMA VIRSMAS GARANTIJA

Ford automašīnām tiek nodrošināta arī Ford krāsojuma virsmas garantija, kas ir spēkā pie Ford pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja ražošanas defekta dēļ nepieciešams transportlīdzekļa virsbūves krāsojuma remonts, to bez papildus maksas veiks Ford pilnvarotais pārstāvis, neatkarīgi no tā vai garantijas perioda laikā transportlīdzeklim ir vai nav mainījies īpašnieks.

Ford Krāsojuma virsmas garantijas darbība sākas vienlaicīgi ar Ford pamatgarantiju un ilgst visu pamatgarantijas laiku – pirmos 2 gadus.

GARANTIJA AIZSARDZĪBAI PRET RŪSU

Ja kāda automašīnas oriģinālā virsbūves daļa cieš no korozijas izraisītas caurrūsēšanas, tad caurrūsēšanas skarto(s) paneli(-ļus) bez papildus maksas salabos vai nomainīs Ford pilnvarotais pārstāvis, neatkarīgi no tā vai garantijas perioda laikā transportlīdzeklim ir vai nav mainījies īpašnieks.

 • Termins “caurrūsēšana” nozīmē caurumu virsbūvē, ko radījusi korozija no iekšpuses vai no apakšas ražošanas kļūdas dēļ.
 • Termins “virsbūve” neietver transportlīdzekļa riteņus un piestiprinājumus (piemēram, dekoratīvās uzlikas, buferus, ielaidumus un eņģes), virsbūves apšuvumu, moldingus un amortizatorus. Tas neietver arī Ford Transit uzstādīto kravas platformu, pašizkrāvēju, korpusu vai aprīkojumu.

Ford garantija aizsardzībai pret rūsu sākas vienlaicīgi ar Ford pamatgarantiju un ir spēkā to garantijas periodu, kas norādīts Tehniskās apkopes grāmatiņā attiecīgi norādītajam automašīnas modelim.

Atcerieties, ka Jums kā Ford īpašniekam visu krāsojuma virsmas garantijas un aizsardzībai pret rūsu garantijas laiku ir jāveic regulāras automašīnas virsbūves apskates pie pilnvarotā Ford dīlera saskaņā ar Tehniskās apkopes grāmatiņā noteiktajām prasībām.

Visu oriģinālo detaļu, kas marķētas ar Ford zīmolu un ir nomainītas garantijas remontdarbu laikā, garantija attiecas uz atlikušo sākotnējo garantijas termiņu. Saskaņā ar Ford garantijas noteikumiem nomainītās detaļas klientam atdotas netiek.

NODILUMAM PAKĻAUTĀS DETAĻAS TIEK IEDALĪTAS DIVĀS KATEGORIJĀS:

 • Detaļas, kuras ieplānoto ekspluatācijas darbu laikā jānomaina vai jāregulē
 • Detaļas, kuras jānomaina vai jāregulē atkarībā no lietošanas apstākļiem

DILSTOŠĀS DAĻAS

Daļas, kas ietilpst garantijā līdz pirmajai plānotajai tehniskajai apkopei vai Ford pamatgarantijas pirmos 12 mēnešus – atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestājas pirmais:

 • Agregātsiksnas
 • Eļļa un šķidrumi
 • Eļļas, gaisa, putekļu, degvielas filtri
 • Tālvadības pults baterijas
 • Svečvadi

Daļas, kas ietilpst Ford pamatgarantijā pirmos sešus mēnešus ar neierobežotu nobraukumu:

 • Spuldzes (izņemot ksenona priekšējo lukturu spuldzes, gaismas emisijas diodes un mērinstrumentu paneļa lampiņas, kurām garantija ir spēkā Ford pamatgarantijas darbības laikā - pirmos 2 gadus)
 • Stikla tīrītāju slotiņas

Daļas, kas ietilpst Ford pamatgarantijā pirmos 2 gadus vai līdz pirmajai plānotajai nomaiņai - atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestājas pirmais:

 • Zobsiksna

Piezīme:

Bremžu uzliku, bremžu loku, bremžu disku, sajūga un citu ar berzi saistītu detaļu maiņu garantija nesedz, ja tās jāmaina nolietojuma un nodiluma dēļ, bet attiecas ražošanas defektu gadījumā Ford pamatgarantijas darbības laikā - pirmos divus gadus,

Stiklotām daļām Ford pamatgarantija ir spēkā līdz 1500 km nobraukumam. Stikla nomaiņa apsildes elementa darbības bojājuma dēļ tiek veikta visas Ford pamatgarantijas darbības laikā - pirmo 2 gadu laikā.

LIETOJAMIE ŠĶIDRUMI

Uz lietojamo šķidrumu, piemēram, eļļas, dzesēšanas šķidruma, bremžu šķidruma, vējstikla mazgāšanas šķīduma un pretaizsalšanas šķidruma nomaiņu un papildināšanu garantija attiecināma tikai tad, ja šie šķidrumi tiek lietoti garantijas remontdarbu laikā.

JŪSU TRANSPORTLĪDZEKĻA TEHNISKĀ APKOPE

Ir ļoti svarīgi lai Jūsu transportlīdzeklim tiktu veiktas apkopes saskaņā ar apkopes intervāliem, kas norādīti Jūsu transportlīdzekļa Tehniskās apkopes grāmatiņā.

Precīzi apkopes laiki dažādiem auto modeļiem atšķiras. Tie var mainīties arī atkarībā no tā, kā Jūs lietojat savu atomobīli. Jūsu dīleris Jums iedos pilnas apkopes pārbaudes lapas kopiju, kurā uzskaitītas visas apkopes darbības, kas veiktas Jūsu automobīlim, pēc katras apkopes.

Ford automašīnas īpašniekiem jānodrošina, ka automobili nodod Ford Pilnvarotajam dīlerim garantijas remontdarbu veikšanai pēc iespējas ātrāk pēc defekta pamanīšanas un jānodrošina, ka transportlīdzekļa apkope notiek regulāri, saskaņā ar automašīnas apkopju grafiku un Ford rekomendācijām.

Garantija zūd, ja klients pārkāpj regulāro tehnisko apkopju grafiku. Vairāk par automobiļa īpašnieka atbildību transportlīdzekļa apkopes jautājumos varat izlasīt šeit un Tehniskās apkopes grāmatiņā.

Braukt ar automašīnu bez garantijas ir tas pats kas braukt ar automašīnu bez bremzēm - nekad nevari zināt pie kā tas var novest. Un ko darīt tad, ja kāda detaļa negaidīti saplīst? Vai tiešām atliek vien nodomāt: ”Cik labi būtu, ja es būtu parūpējies par savu automašīnu agrāk?”

Ford parūpēsies par Jūsu automašīnas drošību! Jums nepieciešams vien izvēlēties vispiemērotāko garantijas veidu, atbilstoši Jūsu:

 • Autotransporta vadīšanas stilam
 • Attālumam, kuru Jūs regulāri veicat
 • Nodarbošanās jomai un Jūsu personīgajām prasībām
 • Finanšu iespējām

Un Jūsu automašīna Ford vienmēr būs lieliskā tehniskā kārtībā!

Iegādājoties jaunu Ford automašīnu, Jūs iegūstat 3 gadu garantiju vai garantiju līdz 100 000 km nobraukumam. Garantija pirmajiem diviem gadiem ir bez nobraukuma ierobežojuma.

Lai saglabātu sirdsmieru arī turpmāk, iesakām pēc garantijas perioda beigām izvēlēties pagarināto garantiju.

Atcerieties, ka pagarinātā garantija ir jāiegādājas jaunas automašīnas pamatgarantijas laikā, tas ir – pirmo divu gadu laikā. Pagarinātā garantija tiek piešķirta, ja tam piekrīt Ford. Ford ir tiesības pagarinātās garantijas piešķiršanu atteikt.

Ford 5 gadu garantija ir papildus ieguvums, iegādājoties jaunu Ford automašīnu. Ford garantija, salīdzinot ar citu automašīnu ražotāju garantijas nosacījumiem, ir izdevīga ar to, ka tā ir garantija 5 gadiem un pirmos divus gadus garantija ir bez automašīnas nobraukuma ierobežojuma. Ford garantija - tā ir rūpnīcas izsniegta garantija, kurai ir plaša darbības teritorija Eiropā. Jums ir jārēķinās ar to, ka par automašīnas remontu ārpus Eiropas robežām Jums būs jānorēķinās ar Ford pilnvaroto remontētāju pilnā apmērā, tomēr, Jums ir tiesības pēc atgriešanās, ar Ford pilnvarotā remontētāja starpniecību, lūgt Ford atgriezt par automašīnas remontu samaksāto naudas summu, iesniedzot maksājumu apliecinošus dokumentus un, ja iespējams, nomainītās rezerves daļas.

Valstis kurās garantija tiek piemērota*:

Albānija, Andora, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercogovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Gibraltārs, Grieķija, Ungārija, Īslande, Īrija, Itālija, Kosova, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Moldova, Melnkalne, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Krievija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Ukraina, Apvienotā Karaliste.

Ford Protect pagarinātā garantija sākas vienlaicīgi ar automašīnas pamatgarantiju, un ir spēkā līdz garantijas termiņa beigu datumam vai līdz brīdim, kad automašīna sasniegusi 100 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājas pirmais.

Vairāk ar Ford Protect jauna automobiļa pagarinātās garantijas noteikumiem un nosacījumiem varat iepazīties šeit.

* Minētajās valstīs garantija tiek piemērota pamatgarantijas laikā, proti, pirmajos divos gados, pēc garantijas pirmajiem diviem gadiem Ford Protect pagarinātā garantija tiek piemērota visā Eiropā, bet nav spēkā ārpus Eiropas teritorijas.

Visām jaunām pasažieru automašīnām Ford piešķir 3 gadu rūpnīcas garantiju. Jūs iegūstat visaptverošu nodrošinājumu negaidītiem remontu izdevumiem galvenajām automobiļa sastāvdaļām līdz 3 gadiem vai līdz 100 000 km nobraukumam*, turklāt pirmos divus gadus Jūs varat braukt bez nobraukuma ierobežojuma.** Ford komerctransportam turpmāk arī piešķir 3 gadu

Ar Ford 3 gadu garantiju Jūs varat būt drošs, ka Jūsu Ford automobilis ir vislabākajās rokās, jo neviens to nepārzina labāk kā pilnvarots Ford automehāniķis. Jums ir iespēja papildus iegādāties 2 gadu Ford Protect pagarināto garantiju - iegūstot Ford 5 gadu garantiju! Ford Protect pagarinātā garantija jāiegādājas kamēr Jūsu automašīnai vēl ir spēkā Ford divu gadu rūpnīcas noteiktā pamatgarantija.

Vairāk par Ford Protect pagarināto garantiju skatīt sadaļā Pagarinātā garantija (zemāk).

* Attiecīgi, kurš no norādītajiem iestājas pirmais - 3 gadi vai 100 000km nobraukums.

** Pirmos divus gadus Jūs varat braukt bez nobraukuma ierobežojuma, bet, ja beidzoties diviem gadiem ir pārsniegts 100 000km nobraukums, garantija 3 gadiem nav spēkā.

*** Attiecīgi, kurš no norādītajiem iestājas pirmais - 3 gadi vai 100 000km nobraukums. Pirmie divi gadi bez nobraukuma ierobežojuma. Ja, beidzoties diviem gadiem, ir pārsniegts 100 000km nobraukums, garantija 3 gadiem nav spēkā.

Ar Ford 5 gadu garantiju neparedzētu remontdarbu izmaksas neradīs Jums papildus izdevumus. Ford garantija segs izdevumus garantijas remontdarbiem, un Jūs varēsiet turpināt ceļu cik drīz vien iespējams. Ja remonta darbu izmaksas palielināsies garantijas perioda laikā, Jūs to nejutīsiet, jo izmaksas segs Ford 5 gadu rūpnīcas garantija. Ar Ford 5 gadu garantiju Jūs iegūstat nodrošinājumu negaidītiem remontu izdevumiem līdz 5 gadiem vai līdz 100 000 km/150 000 km nobraukumam.*

Ford 5 gadu garantijas priekšrocības varēsiet izmantot arī tad, ja ar Jūsu automašīnu viss būs kārtībā. Neizmantoto Ford 5 gadu garantijas periodu var nodot tālāk jaunajam īpašniekam, ja izlemjat savu automašīnu pārdot, līdz ar to palielinot automašīnas vērtību tālākpārdošanas tirgū. Spēkā esoša Ford 5 gadu garantija ir arī pierādījums, ka Jūsu Ford ir veikti regulāri apkopes darbi un tas ir labā tehniskā stāvoklī.

 • Nekādu neparedzētu izmaksu par remontdarbiem
 • Augstāka tālākpārdošanas vērtība ar tālāk nododamu Ford 5 gadu garantiju
 • Regulāras apkopes, dokumentēts automobiļa stāvoklis un ilgs garantijas periods nozīmē Jūsu auto pievienoto vērtību

*Attiecīgi, kurš no norādītajiem iestājas pirmais - 5 gadi vai Jūsu izvēlētais 100 000 km vai 150 000 km nobraukums.

Ford 5 gadu garantija sniedz ļoti daudz priekšrocību. Ja garantijas darbības laikā materiāla vai ražošanas defekta dēļ salūzt garantijā ietilpstoša sastāvdaļa, mēs segsim visas ar tās labošanu vai nomaiņu saistītās izmaksas, t.i., maksu par darbu un rezerves daļām, ieskaitot PVN.

Ford 5 gadu garantija sedz remonta un nomaiņas izmaksas:

 • Dzinējam
 • Pārnesuma kārbai
 • Katalizatoram (katalītiskajam konvertierim)
 • Priekšējai un aizmugurējai asij
 • Stūres iekārtai
 • Bremžu sistēmai (izņemot normāli dilstošas detaļas: bremžu uzlikas, bremžu diskus, bremžu lokus un bremžu trumuļus)
 • Gaisa kondicionēšanas sistēmai (izņemot kondicioniera gāzi (aukstuma aģentu))
 • Apsildes sistēmai
 • Ford audio sistēmai (ja tā uzstādīta rūpnīcā)
 • Visai elektrības sistēmai kopumā, kā arī dzinēja vadības sistēmai, centrālās atslēgas sistēmai, ABS, elektriski regulējamo sēdekļu sistēmai un elektronisko drošības un komforta sistēmu sastāvdaļām, kas Jūsu Ford automobilī uzstādītas rūpnīcā.

 • Normālu detaļu nodilumu un darbu par šo detaļu nomaiņu (piemēram, bremžu un sajūga detaļām)
 • Bojājumus, kas radušies, ja automobilis bijis atstāts novārtā, veikta tā neatļauta pārbūve, izmantotas neatļautas remonta metodes
 • Automašīnas nepiemērotas izmantošanas gadījumus: dalība sacīkstēs, rallijā u.tml.
 • Automašīnai veiktas neatļautas modifikācijas: nepareizi uzstādītas detaļas un aksesuāri, veikta Ford neoriģinālo rezerves daļu izmantošana, veiktas odometra manipulācijas u.tml.
 • Tehnisko apkopju detaļas
 • Riepas (piemērota riepu ražotāja garantija)
 • Ford rūpnīcas neapstiprinātas un nepiemērotas eļļas, šķidrumu, degvielas piedevu, degvielas, skalošanas un tīrīšanas vielu izmantošanu un lietošanu
 • Ūdens radītus bojājumus (ūdens iekļuve dzinējā, plūdi, nevērīga rīcība u.tml.)
 • Ceļu satiksmes negadījumus, t.sk. gaisa piesārņojumu, vētru, akmens šķembu, skrāpējumu radītos bojājumus

Sīkāku garantijas izklāstu lūdzam skatīt Jūsu automašīnas Tehniskās apkopes grāmatiņā.

Virsbūves apdares un krāsošanas darbu, kā arī rezerves daļu garantijas apraksts apskatāms sadaļā Virsbūves un rezerves daļu garantija (zemāk).

Garantija Image 1

Jūsu automašīnas īpašnieka ceļvedī un Tehniskās apkopes grāmatiņā aprakstīts, kā transportlīdzekli pareizi kopt un lietot. Pareiza ekspluatācija un lietošana nodrošinās pret lieliem remonta izdevumiem, kuri rodas nepareizas lietošanas vai neatbilstošas ekspluatācijas dēļ.

Jums, kā automašīnas īpašniekam, lai saglabātu savu automašīnu vislabākajā stāvoklī un saglabātu automašīnas garantiju, jāveic visas automašīnas tehniskās apkopes un pārbaudes atbilstoši grafikiem un prasībām, kas norādītas automašīnas Tehniskās apkopes grāmatiņā saskaņā ar Ford rūpnīcas noteiktajiem standartiem.

Ford 5 gadu garantija zūd, ja tiek pārkāpts regulāro tehnisko apkopju grafiks par 1500 km vai 30 dienām, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais - pirmo divu garantijas gadu laikā.

Ford 5 gadu garantija zūd, ja tiek pārkāpts regulāro tehnisko apkopju grafiks par 100 km vai 30 dienām, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais - Ford Protect pagarinātās garantijas perioda laikā, proti, pēc pirmajiem 2 garantijas gadiem.

Lai Jūs kā automašīnas īpašnieks vienmēr būtu pārliecināts, ka Jūsu automašīnai visi darbi tiek veikti saskaņā ar Ford rūpnīcas norādījumiem un tiek izmantotas atbilstošās detaļas un šķidrumi, mēs iesakām Jums visas garantijas laikā apmeklēt tikai Ford dīlera servisu.

Automašīnas īpašnieka atbildības skatīt šeit un automašīnas Tehniskās apkopes grāmatiņā.

Ford 5 gadu garantijas cenas apskatāmas sadaļā Pagarinātā garantija (zemāk).

Garantija Image 2

Pieteikt garantijas remonta darbus Jūs varat pie Ford oficiālā dīlera Latvijā - Inchcape Motors Latvia SIA, Skanstes ielā 4a (pretī Arēnai Rīga) Tālr.67303020

Kā arī jebkurš pilnvarotais dīleris var veikt Ford garantijas paredzētos remontdarbus. Visā Eiropā ir vairāk nekā 7000 Pilnvaroto dīleru. Valstis kurās garantija tiek piemērota*:

Albānija, Andora, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Gibraltārs, Grieķija, Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Kosova, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Moldova, Melnkalne, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Krievija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Ukraina, Apvienotā Karaliste.

* Minētajās valstīs garantija tiek piemērota pamatgarantijas laikā, proti, pirmajos divos gados, pēc garantijas pirmajiem diviem gadiem Ford Protect pagarinātā garantija tiek piemērota visā Eiropā, bet nav spēkā ārpus Eiropas teritorijas.

KRĀSOJUMA VIRSMAS GARANTIJA

Ford automašīnām tiek nodrošināta arī Ford krāsojuma virsmas garantija, kas ir spēkā pie Ford pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja ražošanas defekta dēļ nepieciešams transportlīdzekļa virsbūves krāsojuma remonts, to bez papildus maksas veiks Ford pilnvarotais pārstāvis, neatkarīgi no tā vai garantijas perioda laikā transportlīdzeklim ir vai nav mainījies īpašnieks.

Ford Krāsojuma virsmas garantijas darbība sākas vienlaicīgi ar Ford pamatgarantiju un ilgst visu pamatgarantijas laiku – pirmos 2 gadus.

GARANTIJA AIZSARDZĪBAI PRET RŪSU

Ja kāda automašīnas oriģinālā virsbūves daļa cieš no korozijas izraisītas caurrūsēšanas, tad caurrūsēšanas skarto(s) paneli(-ļus) bez papildus maksas salabos vai nomainīs Ford pilnvarotais pārstāvis, neatkarīgi no tā vai garantijas perioda laikā transportlīdzeklim ir vai nav mainījies īpašnieks.

 • Termins “caurrūsēšana” nozīmē caurumu virsbūvē, ko radījusi korozija no iekšpuses vai no apakšas ražošanas kļūdas dēļ.
 • Termins “virsbūve” neietver transportlīdzekļa riteņus un piestiprinājumus (piemēram, dekoratīvās uzlikas, buferus, ielaidumus un eņģes), virsbūves apšuvumu, moldingus un amortizatorus. Tas neietver arī Ford Transit uzstādīto kravas platformu, pašizkrāvēju, korpusu vai aprīkojumu.

Ford garantija aizsardzībai pret rūsu sākas vienlaicīgi ar Ford pamatgarantiju un ir spēkā to garantijas periodu, kas norādīts Tehniskās apkopes grāmatiņā attiecīgi norādītajam automašīnas modelim.

Atcerieties, ka Jums kā Ford īpašniekam visu krāsojuma virsmas garantijas un aizsardzībai pret rūsu garantijas laiku ir jāveic regulāras automašīnas virsbūves apskates pie pilnvarotā Ford dīlera saskaņā ar Tehniskās apkopes grāmatiņā noteiktajām prasībām.

Visu oriģinālo detaļu, kas marķētas ar Ford zīmolu un ir nomainītas garantijas remontdarbu laikā, garantija attiecas uz atlikušo sākotnējo garantijas termiņu. Saskaņā ar Ford garantijas noteikumiem nomainītās detaļas klientam atdotas netiek.

NODILUMAM PAKĻAUTĀS DETAĻAS TIEK IEDALĪTAS DIVĀS KATEGORIJĀS:

 • Detaļas, kuras ieplānoto ekspluatācijas darbu laikā jānomaina vai jāregulē
 • Detaļas, kuras jānomaina vai jāregulē atkarībā no lietošanas apstākļiem

DILSTOŠĀS DAĻAS

Daļas, kas ietilpst garantijā līdz pirmajai plānotajai tehniskajai apkopei vai Ford pamatgarantijas pirmos 12 mēnešus – atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestājas pirmais:

 • Agregātsiksnas
 • Eļļa un šķidrumi
 • Eļļas, gaisa, putekļu, degvielas filtri
 • Tālvadības pults baterijas
 • Svečvadi

Daļas, kas ietilpst Ford pamatgarantijā pirmos sešus mēnešus ar neierobežotu nobraukumu:

 • Spuldzes (izņemot ksenona priekšējo lukturu spuldzes, gaismas emisijas diodes un mērinstrumentu paneļa lampiņas, kurām garantija ir spēkā Ford pamatgarantijas darbības laikā - pirmos 2 gadus)
 • Stikla tīrītāju slotiņas

Daļas, kas ietilpst Ford pamatgarantijā pirmos 2 gadus vai līdz pirmajai plānotajai nomaiņai - atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem iestājas pirmais:

 • Zobsiksna

Piezīme:

Bremžu uzliku, bremžu loku, bremžu disku, sajūga un citu ar berzi saistītu detaļu maiņu garantija nesedz, ja tās jāmaina nolietojuma un nodiluma dēļ, bet attiecas ražošanas defektu gadījumā Ford pamatgarantijas darbības laikā - pirmos divus gadus,

Stiklotām daļām Ford pamatgarantija ir spēkā līdz 1500 km nobraukumam. Stikla nomaiņa apsildes elementa darbības bojājuma dēļ tiek veikta visas Ford pamatgarantijas darbības laikā - pirmo 2 gadu laikā.

LIETOJAMIE ŠĶIDRUMI

Uz lietojamo šķidrumu, piemēram, eļļas, dzesēšanas šķidruma, bremžu šķidruma, vējstikla mazgāšanas šķīduma un pretaizsalšanas šķidruma nomaiņu un papildināšanu garantija attiecināma tikai tad, ja šie šķidrumi tiek lietoti garantijas remontdarbu laikā.

JŪSU TRANSPORTLĪDZEKĻA TEHNISKĀ APKOPE

Ir ļoti svarīgi lai Jūsu transportlīdzeklim tiktu veiktas apkopes saskaņā ar apkopes intervāliem, kas norādīti Jūsu transportlīdzekļa Tehniskās apkopes grāmatiņā.

Precīzi apkopes laiki dažādiem auto modeļiem atšķiras. Tie var mainīties arī atkarībā no tā, kā Jūs lietojat savu atomobīli. Jūsu dīleris Jums iedos pilnas apkopes pārbaudes lapas kopiju, kurā uzskaitītas visas apkopes darbības, kas veiktas Jūsu automobīlim, pēc katras apkopes.

Ford automašīnas īpašniekiem jānodrošina, ka automobili nodod Ford Pilnvarotajam dīlerim garantijas remontdarbu veikšanai pēc iespējas ātrāk pēc defekta pamanīšanas un jānodrošina, ka transportlīdzekļa apkope notiek regulāri, saskaņā ar automašīnas apkopju grafiku un Ford rekomendācijām.

Garantija zūd, ja klients pārkāpj regulāro tehnisko apkopju grafiku. Vairāk par automobiļa īpašnieka atbildību transportlīdzekļa apkopes jautājumos varat izlasīt šeit un Tehniskās apkopes grāmatiņā.

Braukt ar automašīnu bez garantijas ir tas pats kas braukt ar automašīnu bez bremzēm - nekad nevari zināt pie kā tas var novest. Un ko darīt tad, ja kāda detaļa negaidīti saplīst? Vai tiešām atliek vien nodomāt: ”Cik labi būtu, ja es būtu parūpējies par savu automašīnu agrāk?”

Ford parūpēsies par Jūsu automašīnas drošību! Jums nepieciešams vien izvēlēties vispiemērotāko garantijas veidu, atbilstoši Jūsu:

 • Autotransporta vadīšanas stilam
 • Attālumam, kuru Jūs regulāri veicat
 • Nodarbošanās jomai un Jūsu personīgajām prasībām
 • Finanšu iespējām

Un Jūsu automašīna Ford vienmēr būs lieliskā tehniskā kārtībā!

Iegādājoties jaunu Ford automašīnu, Jūs iegūstat 3 gadu garantiju vai garantiju līdz 100 000 km nobraukumam. Garantija pirmajiem diviem gadiem ir bez nobraukuma ierobežojuma.

Lai saglabātu sirdsmieru arī turpmāk, iesakām pēc garantijas perioda beigām izvēlēties pagarināto garantiju.

Atcerieties, ka pagarinātā garantija ir jāiegādājas jaunas automašīnas pamatgarantijas laikā, tas ir – pirmo divu gadu laikā. Pagarinātā garantija tiek piešķirta, ja tam piekrīt Ford. Ford ir tiesības pagarinātās garantijas piešķiršanu atteikt.

Ford 5 gadu garantija ir papildus ieguvums, iegādājoties jaunu Ford automašīnu. Ford garantija, salīdzinot ar citu automašīnu ražotāju garantijas nosacījumiem, ir izdevīga ar to, ka tā ir garantija 5 gadiem un pirmos divus gadus garantija ir bez automašīnas nobraukuma ierobežojuma. Ford garantija - tā ir rūpnīcas izsniegta garantija, kurai ir plaša darbības teritorija Eiropā. Jums ir jārēķinās ar to, ka par automašīnas remontu ārpus Eiropas robežām Jums būs jānorēķinās ar Ford pilnvaroto remontētāju pilnā apmērā, tomēr, Jums ir tiesības pēc atgriešanās, ar Ford pilnvarotā remontētāja starpniecību, lūgt Ford atgriezt par automašīnas remontu samaksāto naudas summu, iesniedzot maksājumu apliecinošus dokumentus un, ja iespējams, nomainītās rezerves daļas.

Valstis kurās garantija tiek piemērota*:

Albānija, Andora, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercogovina, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Gibraltārs, Grieķija, Ungārija, Īslande, Īrija, Itālija, Kosova, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Maķedonija, Malta, Moldova, Melnkalne, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Krievija, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Turcija, Ukraina, Apvienotā Karaliste.

Ford Protect pagarinātā garantija sākas vienlaicīgi ar automašīnas pamatgarantiju, un ir spēkā līdz garantijas termiņa beigu datumam vai līdz brīdim, kad automašīna sasniegusi 100 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājas pirmais.

Vairāk ar Ford Protect jauna automobiļa pagarinātās garantijas noteikumiem un nosacījumiem varat iepazīties šeit.

* Minētajās valstīs garantija tiek piemērota pamatgarantijas laikā, proti, pirmajos divos gados, pēc garantijas pirmajiem diviem gadiem Ford Protect pagarinātā garantija tiek piemērota visā Eiropā, bet nav spēkā ārpus Eiropas teritorijas.